You are currently viewing Ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Περίληψη

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 €.

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

  • Υπό ίδρυση – Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Νεοσύστατες – Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δ​ράσης.

Οι επιλέξιμοι Kωδικοί Aριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης της Δράσης.​

Ένταση ενίσχυσης

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά

α. 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

β. 5% (επιπλέον) με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Βασικές:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Ψηφιακός Εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

Λοιπές:

  • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
  • προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση
  • μεταφορικά μέσα
  • μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • έμμεσες δαπάνες (7% του π/υ)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

από 18/12/2023 έως 29/2/2024

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη​ροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των προτάσεων της δράσης θα είναι συγκριτική βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και με ελάχιστη βάση επιλεξιμότητας τους 70 βαθμούς.

Διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες.

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721080896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική Πρόσκληση της εν λόγω Δράσης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: