You are currently viewing Ευκαιρίες πράσινων επενδύσεων ΜμΕ

Ευκαιρίες πράσινων επενδύσεων ΜμΕ

Περίληψη

Οι δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» (Δράση 1) & «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» (Δράση 2) με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα και στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι δύο αυτές διακριτές δράσεις εντάσσονται στη δέσμη δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ».  Ο συνολικός προϋπολογισμός των Δράσεων ανέρχεται σε 350.000.000 €.

Στόχοι Επενδυτικών Σχεδίων

  1. Η αξιοποίηση και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.
  2. Η αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους.
  3. Η πριμοδότηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Δράσεων είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια στους επιλέξιμους ΚΑΔ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ΕΜΕ απασχόλησης, κτλ).

Ελάχιστος – Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργων

Στη Δράση Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.

Στη Δράση Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο Επιλέξιμο Ποσό Βάσει Καν. De MinimisΜέγιστο Επιλέξιμο Ποσό Βάσει Καν. ΓΚΑΚ
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων ΧώροςΈως 40% του  Π/ΥΈως 40% του  Π/Υ
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)Έως 100% του  Π/ΥΑπό 20% έως 100%
Εξοπλισμός (GREEN)Έως 50% του Π/ΥΈως 50% του Π/Υ
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – ΔιαδικασιώνΈως 10% του  Π/ΥΈως 10% & έως 50.000€
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-BrandingΈως 5% του Π/ΥΈως 5% του  Π/Υ
Δαπάνες Προβολής και ΕξωστρέφειαςΈως 20.000 €Μη επιλέξιμη
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΈως 10% του Π/ΥΈως 10% του Π/Υ
Τεχνικές ΜελέτεςΈως 10% του Π/ΥΈως 10% & έως 80.000€
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση σχεδίου)Έως 4% & έως 10.000€Έως 4% & έως 25.000€
Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ΗλεκτρικάΈως 50.000 €Έως 25% & έως 100.000€
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένωνΈως 20% & έως 45.000€Μη επιλέξιμη
Έμμεσες δαπάνες7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών 

Καθεστώτα Ενισχύσεων

Θα πρέπει να πληρούνται

  • στη Δράση 1 οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (DeMinimis)
  • στη Δράση 2 είτε οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)  – Δυνατότητα Επιλογής

Ένταση Ενισχύσεων

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (DeMinimis)

(1) Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις(2) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1)(3) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1) με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ(4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
40%60%50%50%

Υποβολή – Αξιολόγηση Αιτήσεων

  • Οι ημερομηνίες υποβολής αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα με την δημοσίευση των Προσκλήσεων των Δράσεων
  • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served)
  • Τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας

Επικοινωνήστε μαζί μας   στο (+30) 2721080896 / (+30) 6972191072 ή μέσω email στο tp@imprus.gr για έλεγχο επιλεξιμότητας και προαξιολόγηση της πρότασής σας.

Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα καθεστώτα και ποσοστά ενισχύσεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» & «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: