You are currently viewing Νέος Κανονισμός ΕΕ 2022/2388 – Καθορισμός μέγιστων ορίων υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFA’s) σε ορισμένα τρόφιμα

Νέος Κανονισμός ΕΕ 2022/2388 – Καθορισμός μέγιστων ορίων υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFA’s) σε ορισμένα τρόφιμα

Περίληψη

Τα PFA's είναι συνθετικές χημικές ουσίες, που πρόσφατα έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό για τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βρίσκουν εφαρμογή, μεταξύ άλλων, σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Η ευρεία χρήση τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Τι είναι τα PFA’s?

Το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS) είναι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) οι οποίες χρησιμοποιούνται ή έχουν  χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η ευρεία χρήση τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η επιμόλυνση των τροφίμων με τις ουσίες αυτές οφείλεται κυρίως στη βιοσυσσώρευση σε υδάτινες και χερσαίες τροφικές αλυσίδες και η διατροφή είναι η κύρια πηγή έκθεσης σε PFAS. Ωστόσο, η χρήση υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία περιέχουν PFAS είναι πιθανό να συμβάλει στην έκθεση του ανθρώπου σε αυτές τις ουσίες.

Ποιες είναι οι επιδράσεις των PFA’s ?

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου που συνδέεται με την παρουσία υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα PFOS, PFOA, PFNA και PFHxS μπορούν να έχουν αναπτυξιακές επιδράσεις καθώς και δυσμενείς επιδράσεις στη χοληστερόλη του ορού, στο ήπαρ και στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο βάρος της γέννησης.

Η Αρχή θεώρησε ότι οι επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα είναι οι πλέον κρίσιμες και καθόρισε την ολική ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη (ΑΕΠ) σε 4,4 ng/kg σωματικού βάρους ανά εβδομάδα για το άθροισμα των PFOS, PFOA, PFNA και PFHxS, η οποία παρέχει επίσης προστασία από τις άλλες επιδράσεις των εν λόγω ουσιών. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση τμημάτων του ευρωπαϊκού πληθυσμού στις ουσίες αυτές υπερβαίνει την ΑΕΠ, γεγονός που αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Τι προβλέπει ο νέος Νέος Κανονισμός ΕΕ 2022/2388 ?

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του νέου Κανονισμού και καθιερώνονται όρια PFA’s (Τμήμα 10 Κανονισμού) για τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

  • Αυγά
  • Αλιευτικά προϊόντα, δίθυρα μαλάκια
  • Κρέας και βρώσιμα εντόσθια

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα  (mg/kg) νωπού προϊόντος αναγράφονται ανά κατηγορία στο παράρτημα του νέου κανονισμού που επισυνάπτεται.

Από πότε τίθεται σε ισχύ ο νέος Νέος Κανονισμός ΕΕ 2022/2388 ?

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.

Η IMPRUS Consulting προσφέρει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο (+30) 2721101247 / (+30) 6942013799 ή μέσω email στο info@imprus.gr

Κατεβάστε παρακάτω το Νέο Κανονισμό 2022/2388 ή / και επικοινωνήστε μαζί μας για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τα όρια PFA’s στην ΕΕ και Τρίτες Χώρες.