Το πελατολόγιο της IMPRUS Consulting περιλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών, κυρίως στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις - πελάτες της εταιρείας μας έχουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.