Το πελατολόγιο της IMPRUS Consulting περιλαμβάνει πλήθος επιχειρήσεων, οργανισμών, αγροτικών φορέων και μεμονωμένων παραγωγών, καλύπτοντας κυρίως στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις - πελάτες της εταιρείας μας έχουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Ενδεικτικός κατάλογος του υφιστάμενου πελατολογίου της εταιρείας μας