Σε συνεργασία με την AgrOrbit, έχουμε εντάξει στο πλάνο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση της αγροτικής εκπαίδευσης.

Agrorbit Γεωργικοί σύμβουλοι Imprus - Σύμβουλος επιχειρήσεων Αθήνα Καλαμάτα 5

Το όραμα της AgrOrbit εστιάζεται στην μετάβαση του αγρότη - επιχειρηματία σε μια νέα εποχή ψηφιοποίησης μέσω της χρήσης απλοϊκών εργαλείων

Πλατφόρμα Agrorbit logo - Γεωργικοί σύμβουλοι 1

Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας AgrOrbit

Agrorbit Γεωργικοί σύμβουλοι Imprus - Εγγραφή
Απλή διαδικασία εγγραφής με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό κινητού τηλεφώνου
Agrorbit Γεωργικοί σύμβουλοι Imprus - Εγγραφή OTP
Πρωτόκολλο εξακρίβωσης στοιχείων με σύστημα One Time Password
Εύκολη δημιουργία μίας ή παραπάνω επιχειρήσεων για δυνατότητα συνολικής ή μεμονωμένης διαχείρισης του αντικειμένου ενασχόλησης

Μέσω της καινοτόμας ψηφιακής πλατφόρμας AgrOrbit παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες προς τους ωφελούμενους παραγωγούς:

  • AgrOField - Ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση καλλιέργειας

  • AgrOMentor – Ενημέρωση παραγωγού από τον Γεωργικό Σύμβουλο αναφορικά με τεχνικές συμβουλές και αποτελέσματα επιτόπιων επισκέψεων

  • AgrOForum - Συνεχής εξατομικευμένη επικοινωνία μεταξύ παρόχου και ωφελούμενου

  • AgrOcalendar – Ηλεκτρονικό ημερολόγιο προγραμματισμού επισκέψεων και ενημερώσεων των ωφελούμενων παραγωγών

  • AgrOWeather – Online παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων

AgrOrbit website

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για πρόσβαση στην πλατφόρμα AgrOrbit

Δείτε επίσης