Η IMPRUS Consulting διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς συνεργάζεται με πλήθος εταιρειών ως εξωτερικός Τεχνικός Σύμβουλος, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις Τροφίμων - Καλαμάτα - Αθήνα
 • Ενημέρωση σε θέματα Νομοθεσίας τροφίμων (Εθνική, Ευρωπαϊκή και νομοθεσία τρίτων χωρών)
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων προμηθευτών
 • Συμβουλευτική και οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή βελτίωσης υπάρχοντων (NPD, R&D)
 • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου επί θεμάτων ποιότητας και ασφάλειας
 • Έλεγχο ετικετών και επισήμανσης προϊόντων
 • Ανάπτυξη και εκπόνηση Τεχνοοικονομικών μελετών σε υφιστάμενες αλλά και νέες εγκαταστάσεις
 • Σχεδιασμός και οργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων (Project Planning and management) και συστημάτων (σχεδιασμός ή βελτίωση παραγωγικών και ποιοτικών διεργασιών και ροών, ηλεκτρονικά συστήματα ιχνηλασιμότητας)
 • Ανάληψη διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση μελέτης HACCP και εναρμόνιση με τις νομοθετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (απευθύνεται και σε εστιατόρια, καφετέριες και όμοιου τύπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης)
 • Συμβουλευτική εξαγωγών σε Η.Π.Α. – Κανονισμοί FDA
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών
Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις Τροφίμων - Καλαμάτα - Αθήνα

Υποκατηγορίες

Imprus-Συμβουλευτικές-υπηρεσίες-Επιχειρήσεις-Καλαμάτα-Αθήνα - Εξαγωγές ΗΠΑ

Συμβουλευτική Εξαγωγών σε Η.Π.Α. – Απαιτήσεις FDA

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών δημιούργησε την ανάγκη για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη για διείσδυση των ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμιες αγορές, οι οποίες διέπονται από εξειδικευμένα και απαιτητικά νομοθετικά πλαίσια ή ακόμα και θρησκευτικές απαιτήσεις ειδικά στον τομέα των τροφίμων.

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - Έλεγχος τροφίμων

Έλεγχος ετικέτας & επισήμανσης τροφίμων

Η IMPRUS Consulting προσφέρει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις τροφίμων όσον αφορά τον έλεγχο ή/και σχεδιασμό ετικετών τροφίμων σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των χωρών προορισμού και ειδικότερα όσον αφορά:

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - Εσωτερικές επιθεωρήσεις

Εσωτερικές επιθεωρήσεις

Στον τομέα αυτό η IMPRUS Consulting και οι συνεργάτες της (πιστοποιημένοι επιθεωρητές) έχουν υλοποιήσει ελέγχους, σύνταξη πρωτοκόλλων ελέγχου και επιθεωρήσεις 2ου μέρους σε επιχειρήσεις τροφίμων και οργανώσεις παραγωγών.

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις

Η IMPRUS Consulting συνεργάζεται με έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ και πολυετή διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτές δημοσίων φορέων (Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – ΥΠ.Α.Α.Τ.) και διαφόρων ιδιωτικών φορέων.

Imprus-Συμβουλευτικές-υπηρεσίες-Επιχειρήσεις-Καλαμάτα-Αθήνα-Πιστοποίηση KOSHER

Πιστοποίηση KOSHER

Μία από τις μεγαλύτερες αγορές με παγκόσμια δυναμική (Ασία, Αμερική, Ευρώπη, Καναδάς, Ισραήλ) είναι αυτή της εβραϊκής κοινότητας. Τα τρόφιμα που καταναλώνονται από την εβραϊκή κοινότητα και οι διαδικασίες παραγωγής αυτών θα πρέπει να υπακούουν στους βασικούς νόμους των ιερών βιβλίων του Μωησή και της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή να είναι kosher.

H IMPRUS έχοντας πολυετή εμπειρία σε επιθεωρήσεις για πιστοποιήσεις kosher και συνεργαζόμενοι με μεγάλους οίκους Kosher πιστοποιήσεων αναλαμβάνει την προετοιμασία και την πλήρη οργάνωση για τις εν λόγω πιστοποιήσεις ανάλογα και με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης τροφίμων.

Πιστοποίηση Vegetarian & Vegan - Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα

Πιστοποίηση Vegetarian & Vegan

Μία από τις πολλαπλές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αποτελεί και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τρόφιμα & συστατικά τροφίμων κατάλληλα για χορτοφάγους (vegetarians) & αυστηρά χορτοφάγους (vegans). Η στροφή προς την χορτοφαγική διατροφή παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία χρόνια και τα προϊόντα τροφίμων με τέτοιες ιδιότητες συνεχώς αυξάνονται και εμφανίζουν ιδιαίτερη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό.