Η IMPRUS Consulting προσφέρει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις τροφίμων όσον αφορά τον έλεγχο ή/και σχεδιασμό ετικετών τροφίμων σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των χωρών προορισμού και ειδικότερα όσον αφορά:

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - Έλεγχος τροφίμων
  • προϊόντα που διακινούνται εντός της Ε.Ε. και που υπάγονται στον Καν. ΕΕ 1169/2011
  • προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στις Η.Π.Α. και που υπάγονται στους Κανονισμούς FDA (21 CFR, Part 101)
  • προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε άλλες Τρίτες Χώρες όπως Καναδά, Κίνα, Ρωσία και Χώρες της Μέσης Ανατολής

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα νομοθεσίας τροφίμων. Έχουμε υλοποιήσει ελέγχους και σχεδιασμό νέων ετικετών τόσο σε υφιστάμενους πελάτες μας όσο και για λογαριασμό νέων πελατών.