GRASP - GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices Add-On

Imprus - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επιχειρήσεις - Καλαμάτα - Αθήνα - Globalgap Grasp


Η GLOBALG.A.P. δημιούργησε το GRASP, ένα πρόσθετο πιστοποιητικό GLOBALG.A.P., το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να επεκτείνει το κοινωνικό πρότυπο της πιστοποίησης GLOBAL.G.A.P. Είναι ένα εθελοντικό σχήμα που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτημα, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζόμενων.

Αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για τους παραγωγούς ως προς την θέσπιση και υιοθέτηση κατάλληλων κοινωνικών πρακτικών εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης, προσφέροντας παράλληλα προστιθέμενη ασφάλεια στους πελάτες και αγοραστές των αγροτικών προϊόντων. Πάνω απ’ όλα υποβοηθά στην προστασία του σημαντικότερου πόρου μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, που δεν είναι άλλος από το ανθρώπινο δυναμικό.

Το GRASP έχει σχεδιαστεί με σκοπό την επέκταση της πιστοποίησης κατά GLOBALG.A.P. σε κοινωνικά ζητήματα. Τα εθελοντικά αυτά μέτρα που εισάγει το GRASP μπορούν να αξιολογηθούν ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με την επιθεώρηση έναντι του πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. από συγκεκριμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους επιθεωρητές. Η αξιολόγηση κατά GRASP έχει ετήσια ισχύ και οι σχετικές επιθεωρήσεις επίσης διενεργούνται ετησίως. Το GRASP μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1), όσο και από ομάδες παραγωγών (Option 2).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αιτηθεί ένας παραγωγός ( ή Ο.Π.) αξιολόγηση κατά GRASP είναι η παράλληλη εφαρμογή και πιστοποίηση έναντι του πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά GRASP, τα οποία αναρτώνται κάθε φορά στη βάση δεδομένων του πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P., δείχνουν το επίπεδο συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις, καθώς επίσης είναι προσβάσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας (συνεργάτες, πελάτες) που έχουν τη δυνατότητα εισόδου στη βάση.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής GRASP

 1. Βελτίωση κοινωνικών πτυχών του εφαρμοζόμενου συστήματος παραγωγής
 2. Ενδυνάμωση δικαιωμάτων εργαζομένων και ενίσχυση αισθήματος ευθύνης προς την γεωργική εκμετάλλευση
 3. Μείωση διακύμανσης εργατικού κόστους μέσω της υποβοήθησης εύρεσης και διατήρησης κατάλληλου και αξιόπιστου προσωπικού
 4. Μείωση κόστους ατυχημάτων και βλαβών μέσω του ξεκάθαρου συστήματος επικοινωνίας που απαιτείται
 5. Δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος εγκαθιστώντας ξεκάθαρους όρους και υποχρεώσεις για όλους
 6. Ενδυνάμωση καινοτομίας και ανάπτυξης της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργούς συμμετοχής του απασχολούμενου προσωπικού
 7. Απόδειξη της δέσμευσης του παραγωγού ως προς την κοινωνική ευθύνη
 8. Βελτίωση της θέσης του παραγωγού μεταξύ προμηθευτών και πελατών
 9. Μείωση ρίσκου εμφάνισης αποκλίσεων σε θέματα κοινωνικής ευθύνης
 10. Μείωση κόστους αξιολόγησης μέσω της παράλληλης επιθεώρησης με το πρωτόκολλο GLOBALGAP

Μία από τις βασικότερες δραστηριότητες της IMPRUS είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή. Η εταιρεία παρέχει επί πολλά έτη συμβουλευτική υποστήριξη σε Ομάδες Παραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς ως προς την εφαρμογή των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2 και GLOBALGAP.

Η IMPRUS αναλαμβάνει για λογαριασμό της επιχείρησής σας:

 • Την ανάπτυξη, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη συστήματος ιχνηλασιμότητας με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου GLOBALGAP CoC.
 • Τη διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης του εφαρμοζόμενου συστήματος, αλλά και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων των προμηθευτών σας.
 • Την εκπαίδευση των υπευθύνων και λοιπών εμπλεκόμενων στο σύστημα ιχνηλασιμότητας της επιχείρησης σας.