You are currently viewing Health First: Υποχρεωτική πιστοποίηση και σήμα για τα τουριστικά καταλύματα ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας

Health First: Υποχρεωτική πιστοποίηση και σήμα για τα τουριστικά καταλύματα ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας

Υποχρεωτική πιστοποίηση, ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19  προκειμένου οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν το σήμα πιστοποίησης “Health First”, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Τουρισμού.

Δημοσιεύτηκε σήμερα 31/05/2020 η υπουργική απόφαση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να τηρούν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Η ΚΥΑ συνοδεύεται από παραρτήματα με εξαντλητικές λεπτομέρειες για την λειτουργία των εγκαταστάσεων και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό των μονάδων για το οποίο επίσης προβλέπεται να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί μέχρι του σημείου, «να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονιστή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος»

Στην εν λόγω ΚΥΑ, η οποία υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, ξεχωρίζει η θέσπιση του Σήματος Πιστοποίησης που φέρει τον τίτλο “Health First” και το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.

Το σήμα θα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το σήμα χορηγείται από το υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020, ενώ για την τήρηση των μέτρων προβλέπονται έλεγχοι από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Στην ΚΥΑ γίνεται εκτενή αναφορά των μέσων προστασίας και υγιεινής και ορίζονται τα εξής:

α) Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ): μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου.

β) Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19: υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο και εν γένει τήρηση μέτρων προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής.

γ) Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19: η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

δ) Βιβλίο συμβάντων – COVID-19: βιβλίο (μη θεωρημένο), το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή περιστατικών που συνδέονται με την πρόληψη ή αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος

ε) Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος: το σύνολο των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

Ειδική αναφορά γίνεται μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ισχύσουν στα εστιατόρια που διαθέτουν μπουφέ (buffet) όσον αφορά την τήρηση ειδικών υγειονομικών διατάξεων.

Επιπλέον, η προαναφερομένη ΚΥΑ θεσπίζει τις απαραίτητες απαιτήσεις για τα τουριστικά λεωφορεία, με τη σύσταση για τοποθέτηση διαχωριστικού υλικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Στην είσοδο των τουριστικών λεωφορείων μάλιστα θα υπάρχουν και διαθέσιμα αντισηπτικά.

Παράλληλα ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στην παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων. Αυτή όπως τονίζεται θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης θα τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

Η εν λόγω ΚΥΑ προδιαγράφει τις σχετικές απαιτήσεις και την θέσπιση Ειδικών Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • Για τα ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
  • Για τις λοιπές κατηγορίες καταλυμάτων (πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων), ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος.
  • Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) της υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.
  • Τα τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Tα τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που εκμεταλλεύονται τουριστικά λεωφορεία κλειστού ή/και ανοικτού τύπου

H IMPRUS CONSULTING EE αναλαμβάνει για λογαριασμό της επιχείρησής σας:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την απόκτηση του σήματος Health First
  • Εκπαίδευση προσωπικού όσον αφορά τις απαιτήσεις της ΚΥΑ για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων
  • Σύνταξη Σχεδίου  για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
  • Σύνταξη Σχεδίου δράσης όσον αφορά την λήψη προληπτικών μέτρων για το σύνολο του καταλύματος

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103643236 & 2721080896 ή μέσω email στο info@imprus.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Κατεβάστε εδώ την σχετική ΚΥΑ: