Επενδυτικές ευκαιρίες στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Προκηρύχθηκε το καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕπενδυτικές ευκαιρίες στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Εν αναμονή των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 αναμένονται άμεσα οι προκηρύξεις των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕν αναμονή των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου