Ξεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στις 25/2/2022 αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014-2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΞεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας