Ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Σε εφαρμογή ο Νέος Κανονισμός 2023/915 για τους επιμολυντές τροφίμων – Κατάργηση Κανονισμού 1881/2006

Τίθεται σε εφαρμογή πλέον ο Νέος Κανονισμός 2023/915 για τους επιμολυντές τροφίμων, καταργείται αντίστοιχα ο Κανονισμός 1881/2006 μετά από 18 έτη και πολλαπλές αναθεωρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣε εφαρμογή ο Νέος Κανονισμός 2023/915 για τους επιμολυντές τροφίμων – Κατάργηση Κανονισμού 1881/2006

Σε ισχύ η Νέα ΚΥΑ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829

Δημοσιεύθηκε η νέα υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525Β) σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣε ισχύ η Νέα ΚΥΑ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829

Νέα έκδοση Προτύπου IFS Food Version 8 – Τι αλλάζει και ημερομηνίες εφαρμογής

Το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων IFS Food περνά πλέον σε νέα έκδοση. Η νέα έκδοση του προτύπου IFS (8η έκδοση) δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου 2023 και θα αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση (version 7).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝέα έκδοση Προτύπου IFS Food Version 8 – Τι αλλάζει και ημερομηνίες εφαρμογής

Προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης για ενισχύσεις αγροτών έως 80%

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2022.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠροκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης για ενισχύσεις αγροτών έως 80%