Ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ