Προκηρύχθηκε το νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ ΕΚ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠροκηρύχθηκε το νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ»