Ενισχύσεις έως 80% από το νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση-προδημοσίευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναμένεται στο άμεσο προσεχές διάστημα η πρόσκληση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ ΕΚ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνισχύσεις έως 80% από το νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Προδημοσίευση της Παρέμβασης για τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων με ποσοστό ενίσχυσης έως 75%

Το ΥΠΑΑΤ προέβη σε προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-73-2.3 (πρώην Υπομέτρο 4.2-Δράση 4.2.1) «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠροδημοσίευση της Παρέμβασης για τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων με ποσοστό ενίσχυσης έως 75%

Ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ