Ευκαιρίες πράσινων επενδύσεων ΜμΕ

Οι δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» (Δράση 1) & «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» (Δράση 2) με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα και στοχεύουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕυκαιρίες πράσινων επενδύσεων ΜμΕ