Μείωση φόρου κατά 50% σε αγρότες

Δικαιούχοι των απαλλαγών κατά ποσοστό 50% ή 30% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜείωση φόρου κατά 50% σε αγρότες