Εν αναμονή των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 αναμένονται άμεσα οι προκηρύξεις των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕν αναμονή των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου