Νέα έκδοση Προτύπου IFS Broker Version 3

Το IFS Broker αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που εφαρμόζεται από μεσίτες, πράκτορες και εμπόρους προϊόντων. Εφαρμόζεται σε τρόφιμα, προϊόντα οικιακής χρήσης , προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υλικά συσκευασίας. Η νέα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝέα έκδοση Προτύπου IFS Broker Version 3