Νέος Κανονισμός ΕΕ 2022/2388 – Καθορισμός μέγιστων ορίων υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFA’s) σε ορισμένα τρόφιμα

Τα PFA's είναι συνθετικές χημικές ουσίες, που πρόσφατα έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό για τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βρίσκουν εφαρμογή, μεταξύ άλλων, σε υλικά συσκευασίας τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Η ευρεία χρήση τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝέος Κανονισμός ΕΕ 2022/2388 – Καθορισμός μέγιστων ορίων υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFA’s) σε ορισμένα τρόφιμα